TRENINGSGRUPPER

Asker svømmeklubb utviklingstrapp
Asker svømmeklubb har på lik linje med NSF bygget opp sin virksomhet etter begrepene «Aktiv for livet» og «Livet som aktiv». Vi ønsker å skape mest mulig bredde på vår virksomhet med samtidig tilby elitesatsing. Utøvere kan gå fra «Livet som aktiv» til «Aktiv for livet», og motsatt.

ASK utviklingstrapp

Livet som Aktiv:

Første etappe – Begynnertrening; Motorisk basisopplæring

Den første etappen i utviklingstrappa er «Motorisk basisopplæring». I denne etappen er det fokus på læring av grunnleggende motoriske ferdigheter. Det er ikke trening av de fysiske egenskapene som er det viktigste i denne perioden. En gunstig alder å begynne organisert svømmetrening er 8±1år. Perioden varer ca to år. Barna må tilbringe tilstrekkelig med tid i vannet, slik at de kan lære så mange ferdigheter og teknikker som mulig der. En forutsetning for læring og utvikling er at barna får nok tid til systematisk øving og trening av ferdigheter og egenskaper. Det er ikke nok å kun tilrettelegge for lek. Svømmetreneren tilrettelegger svømmetreningen slik at oppgaver og utfordringer er tilpasset utøverens behov og tåleevne.

I Asker svømmeklubb tilbyr vi i den første etappen svømmeskolegruppene Delfin, Hai og Hai Super og deretter treningsgruppen LÅMØ Start – NIVÅ 4

 

Andre etappe – Ungdomstrening; Basistrening

Den andre etappen i utviklingstrappa er «Basistrening». Den første etappen fokuserte på læring av grunnleggende ferdigheter; nå dreier det mer inn mot trening. Utøverne har lært alle fire svømmeteknikkene med starter og vendinger. I denne etappen utvikles teknikkene videre. I tillegg innføres nye teknikker og bevegelsesoppgaver. Treningsåret styres gjennom en årsplan, tilpasset de viktigste konkurransene. Basistreningen starter ideelt sett i ca 10 års alder, og varer i rundt to år.

I Asker svømmeklubb tilbyr vi i den andre etappen gruppene LÅMØ Yngre og LÅMØ Eldre – NIVÅ 3

 

Tredje etappe – juniortrening; Oppbyggingstrening

Den tredje etappen i utviklingstrappa er «Oppbyggingstrening». I denne etappen er hovedfokuset å videreutvikle de fysiske egenskapene, i første rekke den aerobe svømmeutholdenheten og svømmehurtigheten. Utviklingen av styrke blir også viktigere, fordi utøveren kommer inn i puberteten. Det gjelder også for anaerob trening, særlig i det sjette treningsåret. Oppbyggingstreningen starter i 12-12½ års alder og varer to til tre år.

I Asker svømmeklubb tilbyr vi i den tredje etappen gruppene ÅM og UM – NIVÅ 2

 

Fjerde etappe – seniortrening; Elitetrening

Den fjerde etappen i utviklingstrappa er «Elitetrening». I denne etappen kreves det spesialisering både når det gjelder svømmeteknikk og konkurransedistanse. Mange av utøverne ønsker å nå et nasjonalt toppnivå, og flere har også muligheten for å nå et internasjonalt nivå. Forutsetningene for å nå et internasjonalt nivå er en videre progresjon i treningsbelastningen, og tilrettelegging av rammebetingelsene slik at de tilfredsstiller kravene til elitetrening. Det gjelder særlig mulighet til hyppig deltagelse i internasjonale konkurranser, tilgang på tilstrekkelig treningstid for vann- og landtreningen, og ikke minst kontinuerlig gjennomføring av relevante tester, for å kunne styre treningen individuelt riktig.

I Asker svømmeklubb tilbyr vi i den tredje etappen JNM og NM-gruppa – NIVÅ 1

 

Aktiv for livet:

Les mer om de ulike treningsgruppene ved å trykke på navnet:

RACING
MEDLEY
INTEGRERTE
MASTERS