TRENINGSGRUPPER OG TRENINGSTIDER

 

Aurora – Stjerne 3
Aurora er treningsgruppen for de som har bestått stjerne 2.
Treningstider:
Mandager 18.45-20.45
– 45 min landtrening + 1,15 time i vann
Onsdager 17.45-19.30
– 1,15 time i vann + 30 min landtrening
Søndager – kl 10.00-13.00
– 1 gang i mnd. 1 time land + 2 timer i vann

 

Catalina – Stjerne 4
Catalina er treningsgruppen for de som har bestått stjerne 3.
Treningstider:
Mandager 18.45-20.45
– 45 min landtrening + 1,15 time i vann
Onsdager 17.45-19.30
– 1,15 time i vann + 30 min landtrening
Søndager – kl 10.00-14.00
– 2 ganger i mnd. 1 time land + 3 timer i vann

 

Dolphina – Stjerne 5
Dolphina er treningsgruppen for de utøverne som har bestått stjerne 4.
Treningstider:
Mandager 18.45-20.45
– 45 min landtrening + 1,15 time i vann
Onsdager 17.45-19.30
– 1,15 time i vann + 30 min landtrening
Søndager – kl 10.00-14.00
– 2 ganger i mnd. 1 time land + 3 timer i vann

 

Flamingo – Stjerne 6
Flamingo er treningsgruppen for de utøverne som har bestått stjerne 5.
Treningstider:
Mandager 18.45-20.45
– 45 min landtrening + 1,15 time i vann
Onsdager 17.45-19.30
– 1,15 time i vann + 30 min landtrening
Søndager – kl 10.00-14.00
– 2 ganger i mnd. 1 time land + 3 timer i vann

 

Barracuda – Stjerne 7
Barracuda er treningsgruppen for de utøverne som har bestått stjerne 6.
Treningstider:
Mandager 18.45-20.45
– 45 min landtrening + 1,15 time i vann
Onsdager 17.45-19.30
– 1,15 time i vann + 30 min landtrening
Søndager – kl 10.00-14.00
– 2 ganger i mnd. 1 time land + 3 timer i vann

 

Sverdfisk – Stjerne 8
Sverdfisk er treningsgruppen for de utøverne som har bestått stjerne 7.
Treningstider:
Mandager 18.45-20.45
– 45 min landtrening + 1,15 time i vann
Onsdager 17.45-19.30
– 1,15 time i vann + 30 min landtrening
Søndager – kl 10.00-15.00
– 2 ganger i mnd. 1 time land + 4 timer i vann

 

Arrangementer: 

Synkronhelga 2016 4.-6. Mars 2016
Synkronhelga 2016
Asker synkron deltar med alle sine trenere og flesteparten av våre utøvere på Synkronhelga 2016. Synkronhelga er en morsom og lærerik helg som arrangeres hvert år for utøvere og trenere på tvers av synkronklubbene.

 

Sommeroppvisning 19.06.16
Vår årlige sommeroppvisning er i år den 19 juni, på Landøya bad. Utøverne gir publikum et flott show, og vi har også stjerneutdeling for de som har bestått stjernetester.