25/11/2015

STYRET, KOMITEER & FRIVILLIGE

STYRET 2019-2020

styret@askersvom.no

Styrefunksjon Navn e-post Mobilnummer
Leder

Leif Basberg

leif.basberg@gmail.com

941 58 025
Styremedlem Morten Tronstad morten@ttm.no 957 07 465
Styremedlem

Lars Østby

larsostbye@online.no
95403421
Styremedlem

Tom Smeby

 Tom.bertil.smeby@gmail.com
Styremedlem

Lars Velund

lvelund@online.no

90561964

Styremedlem

Jørg Aarnes

jaarnes73@gmail.com 41564699
Styremedlem

Kristin Røger Guthe

kristin.guthe@takktikk.no 92447000
Varamedlem

Bianca Megård

bianca_jurva@hotmail.com 93014437
KONTROLLKOMITEEN 2019-2020

kontrollkomite@askersvom.no

Funksjon Navn e-post Mobilnummer
Leder

Ursula Nerland

Vælitalo

ursula@vaelitalo.com

934 52 531

Medlem Hans Christian Pretorius

Hans.christian.pretorius@gmail.com

917 86 040

Varamedlem

Siri Michelsen

siri@micaelsen.net
Valgkomiteen 2019-2020

valgkomite@askersvom.no

Funksjon Navn e-post Telefon
Leder Kurt Swakhoven Kurt@swakhoven.com 93497549
Komitemedlem Edel Hovland Nordang Edel.nordang@gmail.com 45401719
Komitemedlem Mona Sørensen mona@ttm.no 90861907
Komitemedlem Aoifie Mackay allanandaoife@googlemail.com