SPLASHCAMP


Splashcamp har fokus på aktivitet på land og i vann. En flott arena for barn til å utvikle sine svømmeferdigheter, danne nye bekjentskap og være i aktivitet.

Vi gjennomfører dette i skolens ferier.
Planlagt for 2019 er: Uke 27 og uke 32.

Uke 27:
Begynneropplæring uke 27 påmelding
Videregående opplæring i 25m uke 27 påmelding

Uke 32:
Begynneropplæring i uke 32 påmelding
Videregående opplæring i 25m bassenget uke 32 påmelding

Påmeldingen har to alternativer:
Begynneropplæring i varmtvannsbassenget
Videregående opplæring i 25m bassenget

Bassengtreningen vil ha fokus på svømmeopplæring basert på nivå til deltaker. I tillegg til dette vil det være fokus på lek, mestring, sosialisering og noe livredning. Det vil også være en kort introduksjon til våre andre grener i løpet av uken (synkron, stup, minipolo).

Bassengtreningen er delt opp i to grupper:

Aktivitetsprogrammet har fokus på koordinasjon, samarbeid, lek og trivsel. Alle barna vil være samlet under aktivitetsprogrammet, uavhengig alder og inndeling fra bassengtreningen.

Forkunnskaper:
Barnet må være fylt 5 år, og være i stand til å være alene uten foresatt hele dagen.

Pris: 2500kr + 250kr medlemskontingent (gjelder pr. kalenderår)

Sted: Holmen svømmehall

Program:

09.00-09.30 Innregistrering, regler, teori
09.30-11.30 Bassengtrening
11.30-12.00 Dusje, skifte
12.00-13.00 Felles lunsj (egen matpakke)
13.00-14.45 Aktiviteter
14.45-15.00 Oppsummering, utregistrering

Bildegodkjenning:

Vi ønsker å vite om du/dere godtar at vi kan bruke bildemateriell tatt underveis i Splashcamp til nettsiden og sosiale medier i klubbens regi.

Last ned vårt skjema og ta det med i underskrevet stand på første dag av Splashcamp. Vi trenger skjema fra alle deltakere hvor du krysser av for JA eller NEI på godkjenningen.