28/10/2020

Rutiner; rekrutteringsprosess

Arbeidsoppgave

Merknader

Gjennomføre stillingsanalyse

 

Bakgrunn for bemanningsbehovet

Hvilke oppgaver skal fylles?

Ønsket kompetanseprofil?

Er organiseringen optimal?

Hvilke uløste oppgaver ligger til grunn?

Vurdere alternative løsninger

Utarbeide/revidere stillingsbeskrivelse

Med bakgrunn i stillingsanalysen

Utarbeide utlysningstekst

 

Utlysning

Minimum egne nettsider, egne facebooksider, NSFs sider

Melding til søkere om mottatt søknad

 

Gjennomgang og rangering av søkere

Vurdering hvorvidt ekstern støtte skal hentes inn til å støtte dette arbeidet.

Innkalling til intervju

Forberedelser viktig. Intervjuguide settes opp. Avklare hvem som deltar på intervjuene. Normalt styreleder og daglig leder

Gjennomføring av intervju

Normalt 1 til 2 intervjuer. Skype kan benyttes for et førstegangsintervju. Normalt skal søkere bosatt i utlandet reise til Asker for andregangsintervju. Billigste reisemåte refunderes med et tak på 10 000 kr.(reise og en natts opphold ved lengre reiser).

Referansesjekk

 

Tilbud gis

 

Andre søkere informeres

Etter at de innstilte har godtatt tilbudet

Signering kontrakt

 

Onboarding

 

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert:
Godkjent: