17/01/2018

REGLER

ASK_logoAsker Svømmeklubb
Regelbok: Asker svømmeklubb – Regelbok
Regler for svømmere
Regler for trenere
Regler for foreldre
Regler for lagledere
Regler når vi er på tur
Regler for svømmeskolen
Alarmplan
Alarmplan ved brann

Regler når vi er på tur


Logo - Norges IdrettsforbundNIF – Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett:
Vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
Les brosjyren her «Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett» (pdf)
Link til Idrettsforbundets sider om barneidrett


Logo - NSFNorges Svømmeforbund
Lover og regler Norges svømmeforbund finner du her