PARASVØMMING

 

Alle barn eller voksne med funksjonshemninger er velkomne til oss. Vi ønsker å integrere alle i våre ordinære grupper, og skape et godt samhold og en opplæring som passer for hver enkelt i god dialog med foresatte eller deltaker.
Ved litt planlegging og god kommunikasjon vil vi i klubben prøve å tilrettelegge undervisningen best mulig for deg eller ditt barn. Bruk av støttekontakt, forelder eller ekstra instruktør kan planlegges og tilrettelegges.

Svømming og funksjonshemming:
Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. Det handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du kan gjøre i vann! Alle kan bevege seg i vann og alle kan mestre i vann! Vann gir motstand, gir oppdrift, vann er alltid i bevegelse. I vann kan vi flyte. Vannets egenskaper gir et «hav» av muligheter for aktiviteter for alle mennesker.

Svømming og aktiviteter skal være tilgjengelige for alle – uavhengig av funksjonsnivå, ferdigheter og mål. Det er mulighetene og hva en kan få til som teller, ikke begrensingene.

Frihet i vann er Svømmeforbundets informasjonsbrosjyre om svømming for mennesker med funksjonsnedsettelser. Klikk her for å få opp brosjyren.

 

Vill i vann+

Vill i vann+ er et aktivitetstilbud for unge og voksne med funksjons- og utviklingshemninger. Her har vi fokus på mestring, progresjon, kjennskap med vannet, miljø og samhold. Vill i vann + er et konsept som stammer fra det å samle fire vannsporter inn i én treningsgruppe; nemlig vannpolo, stup, synkron og svømming. Det som kjennetegner Vill i vann er det å kunne ha det gøy mens man lærer.

Tilbudet er rettet mot de som allerede er komfortable i vann men har lyst til å lære litt mer om svømming, vannpolo, stup eller synkron. Det er rettet mot de som også kan være alene i vannet uten en ledsager, men de første gangene er det fint om de har med seg en til å være i vannet med dem.
For mer informasjon og påmelding se her

Logo - Vill i vann+

 

 

 

 

 

 

Integrerte:

Har du lyst til å svømme ut i fra egne forutsetninger og ambisjoner?
Klubben ønsker å øke antall integrerte svømmere. I utgangspunktet inviteres funksjonshemmede barn, ungdom og unge voksne mellom 6 og 35 år. Klubben tar imot svømmeinteresserte og vil plassere disse i grupper avhengig av alder, funksjonshemming og svømmeferdigheter.