BEGYNNEROPPLÆRING

Hval

HVAL

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig, men barna må kunne være i stand til å være i bassenget uten mor og far. Aldersgrense 5 år.

Mål:
1. Holde pusten med hodet under vann
2. Hente gjenstander på bunnen
3. Hoppe fra bassengkanten

Les mer…

 

Skilpadde

SKILPADDE
Forkunnskaper: Barna må være komfortable i vann og kunne dykke 1 meter uten svømmebriller, samt hoppe alene fra bassengkanten. Aldersgrense 5 år.

Mål:
1. Flyte på magen – linjeholding
2. Flyte på ryggen – linjeholding
3. Hoppe fra kanten – flyte opp på magen – linjeholding
4. Flyte på magen – linjeholding – dreie på rygg – linjeholding

Les mer…

 

Pingvin

PINGVIN
Forkunnskaper: Barna må kunne flyte i linjeholdning (pil) på mage og rygg i minst 15 sekunder uten hjelp. De må mestre å dreie rundt fra mage til rygg uten å sette bena i bakken. Aldersgrense 5 år.

Mål:
1. Gli på magen – linjeholding
2. Gli på ryggen – linjeholding
3. Gli i linjeholding med dreining fra mage til rygg og puste, drei tilbake på magen
4. Gli med crawlbeinspark på mage og linjeholding
5. Gli med crawlbeinspark på rygg – drei kroppen på mage og crawlbeinspark

Les mer…

 

Selunge

SELUNGEN
Forkunnskaper: Barna skal kunne flyte og gli på mage og rygg, mestre crawlbeinspark i linje på mage og rygg samt kunne dreie fra mage til rygg – og tilbake til mage. Aldersgrense 5 år.

Mål:
1. Sculling og crawlbeinspark på mage og rygg
2. Crawlsvømming uten pusting
3. Crawlsvømming – rytmisk pusting og linjeholding
4. Ryggsvømming og linjeholding og pust.
5. Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Les mer…

 

 


NorgesSvommeskoler_Original-2

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.