KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboken skal gi svar på de viktigste spørsmålene om Asker svømmeklubb og gjøre det enkelt for medlemmer og ansatte å bli kjent med spilleregler og rutiner i klubben. Håndboken skal sikre kontinuitet i det som er bestemt og er videre et hjelpemiddel for styret, komiteer, utvalg, trenere, dommere, ansatte, foreldre og utøvere.

Vi vil fortløpende oppdatere og gjøre endringer slik at Klubbhåndboken skal bli så bra som mulig.

Logo - ASK
KLUBBHÅNDBOK

 

 

 

A

Administrativ sjekkliste for daglig leder ved reiser
Aktivitetsplan/terminliste
Alvorlige hendelser og ulykker
Anlegg og utstyr
Ansatte
Ansatte, Stillingsbeskrivelser
Antidopingarbeid
Antidopingpolicy for Asker Svømmeklubb
Arbeidsgiveransvar
Arbeidsoppgaver, andre frivillige
Arrangementer/stevner


B

Bilder, publisering
Bilder, samtykkeskjema


D

Deltakeravgifter/ Startkontingenter


E

E-post: Retningslinjer skikk og bruk


F

Foreldrekontakter
Foresatt – Til deg som er…
Foresatte, retningslinjer
Forsikringer
Frivillige, stup
Frivillige, synkron
Frvillige, arbeidsoppgaver


H

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Hendelser og ulykker, alvorlige
Historie
HMS runde, sjekkliste


I

Innmeldingsskjema «Si det til oss»


K

Klubbens antidopingarbeid
Klubbens historie
Klubbens lov
Klubbens stevner/arrangementer
Klubbutstyr: Utleie av utstyr
Komiteer/utvalg
Kommunikasjon
Kontrollkomite, retningslinjer
Kriseplan
Kurs og utdanning


L

Lov for klubben


M

Medlemskontingent
Mobbing, retningslinjer
Mål for Asker svømmeklubb


O

Oppgavebeskrivelser/stillingsbeskrivelser for styret
Organisasjonskart


P

Politiattester
Premieansvarlig
Publisering av bilder
Publisering av bilder, samtykkeskjema


R

Regler når vi er på tur
Reise i regi klubben
Reiser, administrativ sjekkliste for daglig leder
Rekrutteringsprosess
Retningslinjer for revisjon
Retningslinjer for svømmeskolen
Retningslinjer Foresatt
Retningslinjer foresatte
Retningslinjer kontrollkomite
Retningslinjer mobbing
Retningslinjer og forventninger for utøvere
Retningslinjer rusmidler
Retningslinjer skikk og bruk e-post
Retningslinjer sponsorkomite
Retningslinjer trenere
Retningslinjer valgkomite
Revisjon, retningslinjer
Revisor mars 2016-mars 2017
Rusmidler, retningslinjer
Rutiner for oppfølging av skadde utøvere


S

Samtykkeskjema for publisering av bilder
Sjekkliste HMS runde
Sjekkliste årsmøte for styret
Skadde utøvere: Rutiner for oppfølging
Skade/sykdom utøvere
Sponsorkomite, retningslinjer
Startkontingenter – deltakeravgifter
Stevner
Stevner/arrangementer
Stillingsbeskrivelser, ansatte
Stillingsbeskrivelser/oppgavebeskrivelser for styret
Stup, frivillige
Styret
Styret: Sjekkliste for årsmøte
Styret: Stillingsbeskrivelser/oppgavebeskrivelser
Svømmeskolen, retningslinjer
Sykdom/skade utøvere
Synkron, frivillige


T

Terminliste/aktivitetsålan
Trener – til deg som er…
Trenere, retningslinjer
Treningsavgifter
Treningsgrupper
Trivselsregler for trening og stevner for svømmere


U

Ulykker og hendelser
Utdanning og kurs
Utleie av klubbutstyr
Utmerkelser og æresbevisninger
Utstyr og anlegg
Utstyr: Utleie av klubbutstyr
Utvalg/komiteer
Utøver – Til deg som er…
Utøvere: Retningslinjer og forventninger
Utøvere: Rutiner for oppfølging av skadde utøvere
Utøvere: Skade, sykdom


V

Valgkomite, retningslinjer
Verdier
Virksomhetsidé
Visjon


Æ

Æresbevisninger og utmerkelser


Ø

Økonomi
Økonomirutiner


Å

Årshjul
Årsmøte: sjekkliste for styret
Årsmøtet