KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboken skal gi svar på de viktigste spørsmålene om Asker svømmeklubb og gjøre det enkelt for medlemmer og ansatte å bli kjent med spilleregler og rutiner i klubben. Håndboken skal sikre kontinuitet i det som er bestemt og er videre et hjelpemiddel for styret, komiteer, utvalg, trenere, dommere, ansatte, foreldre og utøvere.

Vi vil fortløpende oppdatere og gjøre endringer slik at Klubbhåndboken skal bli så bra som mulig.

Logo - ASK
KLUBBHÅNDBOK

 


A

Administrativ sjekkliste for daglig leder ved reiser 7.12
Aktivitetsplan/terminliste 4.2
Alvorlige hendelser og ulykker 6.13
Anlegg og utstyr 6.10
Ansatte 2.5
Ansatte, Stillingsbeskrivelser 7.3
Antidopingarbeid 6.4
Antidopingpolicy for Asker Svømmeklubb 7.18
Arbeidsgiveransvar 6.6
Arbeidsoppgaver, andre frivillige 7.8
Arrangementer/stevner 4.4


B

Bilder, publisering 6.9
Bilder, samtykkeskjema 7.25


D

Deltakeravgifter/ Startkontingenter 3.3


E

E-post: Retningslinjer skikk og bruk 7.20


F

Foreldrekontakter 7.9
Foresatt – Til deg som er… 5.2
Foresatte, retningslinjer 7.14
Forsikringer 6.8
Frivillige, stup 2.8
Frivillige, synkron 2.9
Frvillige, arbeidsoppgaver 7.8


H

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 6.12
Hendelser og ulykker, alvorlige 6.13
Historie 1.1
HMS runde, sjekkliste 7.28


I

Innmeldingsskjema «Si det til oss» 7.27


K

Klubbens antidopingarbeid 6.4
Klubbens historie 1.1
Klubbens lov 2.3
Klubbens stevner/arrangementer 4.4
Klubbutstyr: Utleie av utstyr 7.24
Komiteer/utvalg 2.6
Kommunikasjon 6.5
Kontrollkomite, retningslinjer 7.5
Kriseplan 7.30
Kurs og utdanning 6.2


L

Lov for klubben 2.3


M

Medlemskontingent 3.1
Mobbing, retningslinjer 7.26
Mål for Asker svømmeklubb 1.5


O

Oppgavebeskrivelser/stillingsbeskrivelser for styret 7.2
Organisasjonskart 2.1


P

Politiattester 6.3
Premieansvarlig 7.10
Publisering av bilder 6.9
Publisering av bilder, samtykkeskjema 7.25


R

Regler når vi er på tur 7.11
Reise i regi klubben 4.5
Reiser, administrativ sjekkliste for daglig leder 7.12
Rekrutteringsprosess 7.21
Retningslinjer for revisjon 7.23
Retningslinjer for svømmeskolen 7.15
Retningslinjer Foresatt 5.2
Retningslinjer foresatte 7.14
Retningslinjer kontrollkomite 7.5
Retningslinjer mobbing 7.26
Retningslinjer og forventninger for utøvere 7.13
Retningslinjer rusmidler 7.19
Retningslinjer skikk og bruk e-post 7.20
Retningslinjer sponsorkomite 7.7
Retningslinjer trenere 7.16
Retningslinjer valgkomite 7.4
Revisjon, retningslinjer 7.23
Revisor mars 2016-mars 2017 7.6
Rusmidler, retningslinjer 7.19
Rutiner for oppfølging av skadde utøvere 7.31


S

Samtykkeskjema for publisering av bilder 7.25
Sjekkliste HMS runde 7.28
Sjekkliste årsmøte for styret 7.1
Skadde utøvere: Rutiner for oppfølging 7.31
Skade/sykdom utøvere 6.14
Sponsorkomite, retningslinjer 7.7
Startkontingenter – deltakeravgifter 3.3
Stevner 4.3
Stevner/arrangementer 4.4
Stillingsbeskrivelser, ansatte 7.3
Stillingsbeskrivelser/oppgavebeskrivelser for styret 7.2
Stup, frivillige 2.8
Styret 2.4
Styret: Sjekkliste for årsmøte 7.1
Styret: Stillingsbeskrivelser/oppgavebeskrivelser 7.2
Svømmeskolen, retningslinjer 7.15
Sykdom/skade utøvere 6.14
Synkron, frivillige 2.9


T

Terminliste/aktivitetsålan 4.2
Trener – til deg som er… 5.3
Trenere, retningslinjer 7.16
Treningsavgifter 3.2
Treningsgrupper 4.1
Trivselsregler for trening og stevner for svømmere 7.29


U

Ulykker og hendelser 6.13
Utdanning og kurs 6.2
Utleie av klubbutstyr 7.24
Utmerkelser og æresbevisninger 6.11
Utstyr og anlegg 6.10
Utstyr: Utleie av klubbutstyr 7.24
Utvalg/komiteer 2.6
Utøver – Til deg som er… 5.1
Utøvere: Retningslinjer og forventninger 7.13
Utøvere: Rutiner for oppfølging av skadde utøvere 7.31
Utøvere: Skade, sykdom 6.14


V

Valgkomite, retningslinjer 7.4
Verdier 1.4
Virksomhetsidé 1.3
Visjon 1.2


Æ

Æresbevisninger og utmerkelser 6.11


Ø

Økonomi 6.7
Økonomirutiner 7.22


Å

Årshjul 7.17
Årsmøte: sjekkliste for styret 7.1
Årsmøtet 2.2