08/08/2016

KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboken skal gi svar på de viktigste spørsmålene om Asker svømmeklubb og gjøre det enkelt for medlemmer og ansatte å bli kjent med spilleregler og rutiner i klubben. Håndboken skal sikre kontinuitet i det som er bestemt og er videre et hjelpemiddel for styret, komiteer, utvalg, trenere, dommere, ansatte, foreldre og utøvere.

Vi vil fortløpende oppdatere og gjøre endringer slik at Klubbhåndboken skal bli så bra som mulig.

Logo - ASK
KLUBBHÅNDBOK