Intro og Rekrutt

 

Overgangsgrupper skal lette overgangen fra svømmeskole til trening og gjøre overgangen fra en konkurransegruppe til en høyere konkurransegruppe lettere.

«DELFIN OG HAI» er de to øverste nivåene i Svømmeskolen. Disse gruppene trener 2 ganger i uken, skal lære seg de grunnleggende ferdighetene i alle svømmearter, samt har mulighet til å delta på rekruttstevner.

«INTRO» Gruppen vil fungere som overgang fra svømmeskole til treningsgruppene gjennom økt treningsmengde og innføring av nødvendige komponenter, ferdigheter og begreper (treningsmiljø i gruppe, sirkel svømming, tempo/klokke, vokabular og opplæring på land).

«START» Første konkurransegruppe i klubben. Økt treningsmengde, inkludering i klubben samt høy deltakelse på rekruttstevner. Når svømmerne begynner å få god rutine på Rekruttstevner håper vi at de vil prøve å være med på et approbert stevne. Startgruppen jobber mot å videreutvikle alle svømmearter og forbereder svømmerne på overgang til «Konkurranse 2».