INSTRUKTØRER

 

Svømming skaper engasjement og sterke følelser, men mest av alt skaper svømmingen verdier. Svømming er en
brobygger på̊ tvers av grenser og den skaper relasjoner, spenning og hygge. Asker svømmeklubb driver med
målrettet arbeid bestående av et kulturfellesskap og felles tilhørighet som er drivkraften og nøkkelen til suksess.
Det å fokusere på̊ å få frem det beste i gruppa og en stadig sult etter å strekke grenser og oppnå̊ nye mål er
faktorer vi i Asker svømmeklubb er opptatt av. Svømmeskolen skal være grunnmuren til å bygge gode rammer
for deltakerne, og gi dem en følelse av tilhørighet, fellesskap og trygghet. De skal lære alle de grunnleggende
ferdighetene, og kunne møte vannet med respekt, trygghet og hygge. Alle trenere og instruktører i klubben gjør
en fantastisk jobb, og gjør alltid sitt ytterste for å gjennomføre disse målene.

Alle instruktører skal ha godkjent utdanning for det nivået de underviser. De skal, gjennom samarbeid med svømmeskolens ledelse, søke å oppdatere og videreutdanne seg. De må opptre overfor elever, foresatte, medinstruktører, svømmehallens ansatte og svømmeskolens ledelse på en slik måte at det fremmer svømmeskolens, klubbens og Norges Svømmeforbunds anseelse, og er et positivt ansikt utad for disse.

Alle instruktører og trenere i Asker svømmeklubb tar årlig livredningstest gjennom norsk livredningsselskap, og har levert godkjent politiattest.