06/11/2018

ELITEGRUPPER

 

«Speed Elite» Målet er for denne gruppen er å trene og konkurrere i individuelle øvelser, fortrinnsvis på 50 – 100m. Denne gruppen er åpen for svømmere som satser seriøst på kortere distanser og har utviklet konkurransedyktige svømmeteknikk er og – ferdigheter. Dette mestringsnivået fokuserer på å utvikle et konstruktivt sprint-miljø der ferdigheter på elitenivå både på trening og i konkurranser prioriteres og der svømmerne lærer å kommunisere tydelig med trener om sine personlige mål og ambisjoner.


«Elite Jr.» er for utøvere som ønsker å satse på svømmingen med ambisjon om å avansere til et nasjonalt eller internasjonalt nivå. Målet er at denne gruppen skal bestå av dedikerte årgangssvømmere, der de fleste gjennom treningssesongen viser kapasitet til å oppnå kvalifiseringstider til UM og ÅM, samt utøvere som møter subjektive krav *, men ennå ikke har oppnådd kravene til Elite Sr.


«Elite Sr.» er for utøvere som ønsker å satse mot nasjonalt toppnivå eller internasjonalt nivå. Utøvere forventes å ha særdeles høy motivasjon og god struktur i hverdagen, slik at de klarer å kombinere svømming på høyt nivå og store treningsmengder med et høyt skolenivå. Dette er en gruppe som driver toppidrett. Toppidrett er en livsstil som stiller krav til klare prioriteringer fra utøvers side, der en tilrettelegger for å kunne prestere, både på skole og i idrett.

Kravet til svømmerne er en stabil og seriøs treningsinnsats, samt at svømmeren deltar på stevner iht terminlisten og i samråd med trener. Svømmere i gruppa skal ha potensiale for – og forventes å kunne oppnå, NM, Jr – NM, UM – krav og/eller ÅM – deltagelse.