DUGNAD & EGNE STEVNER

 

Asker svømmeklubb gjennomfører årlige stevner:

Asker Open – Holmen svømmehall

Asker Vårstevne – Holmen  svømmehall

Asker Rekrutt – Holmen svømmehall

Stevner er en viktig inntektskilde for klubben, hvor vi er avhengig av frivillig innsats fra foresatte i klubben. Overskuddet fra stevne går tilbake til klubbens utøvere slik at vi kan subsidiere treningsleir, reisestevner og sosiale tiltak for alle grupper.