DOMMERE

Open2015-133

For å kunne arrangere konkurranser, er klubben avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementer ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler.

I dag har Asker SK 16 autoriserte dommere.
Oversikt over dommere finnes her. (under Annet – Oversikt over autoriserte dommere)

Dommeransvarlig i klubben er Kurt Swakhoven.

Dommeransvarlig er bindeleddet mellom dommerne og klubbens ledelse, samt Norges Svømmeforbund.

 

HVA ER EN DOMMERANSVARLIG?

 

Klubbene våre har jevnlig behov for nye dommere, og NSF oppfordrer til å ta dommerkurs, slik at konkurransene kan gjennomføres. Les mer om dommerutdanning.