28/10/2020

Årshjul

Januar

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

 

Møte med foreldrekontakter

Sosialansvarlig

 

 

Fordele ansvar lagledere

Sosialansvarlig

 

 

Terminlisten legges ut

Daglig leder

 

 

Søke midler sparebankstiftelsen

Styreleder

 

Første helgen

Asker Open

Arrangements-ansvarlig

 

Februar

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

1

Søknadsfrist Asker stiftelsen

Daglig leder

Søknad midler

1

Søknadsfrist DNB stiftelsen

Daglig leder

Søknad midler

 

Årsrapport

Styreleder

 

 

Årsregnskap klart

Daglig leder

 

Uke 8

Vinterferieleir

Hovedtrener

 

 

Innkalling årsmøte

Styreleder

 

 

Planlegge årsmøte; Lokaler, mat mm

Daglig leder /sosialkomite

 

Mars

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

 

Medarbeidersamtaler gjennomføres

Linjeledere

 

 

Lønnsvurdering/forhandling ansatte hvert andre år – oddetallsår

Styret

 

 

Budsjett påfølgende år klart

Daglig leder

 

 

Frist utleggelse sakspapirer årsmøte

Styreleder

 

 

Årsmøte

Styret

 

April

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

 

Oppdatere klubbhåndbok

Håndbokansvarlig

 

 

HMS gjennomgang

Daglig leder

 

 

Forberedelse til vårstevnet; bemanning, mat mm

Konkurranseleder, Sosialansvarlig

 

30

Rapportering av medlemsopplysninger

Daglig leder

 

Mai

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

 

Asker vårstevne

Arrangements- ansvarlig

 

1

Sesongplan aug-juli med destinasjon, tidsperiode, antall deltakere klar

Hovedtrener

 

Juni

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

 

Sommerleir

Hovedtrener

 

20

Søknadsfrist Gjensidige stiftelsen

Daglig leder

Søknad midler

Juli

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

 

 

 

 

August

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

1

Melde inn konkurranser til Medley

Daglig leder

 

 

Oppdatering klubbhåndbok

Håndbok-ansvarlig

 

 

Oppstartsleir

Hovedtrener

 

15

Søknadsfrist momsrefusjon

Daglig leder

 

15

Søknadsfrist Extrastiftelsen

Styreleder

Søknad midler

16-17

AiR Høst

Daglig leder

 

 

Trener/lederkonferanse

Daglig leder

 

Ultimo

Velkomstbrev ut til nye i klubben

Daglig leder

 

 

Møte med foreldrekontakter

Sosialansvarlig

 

 

Fordele ansvar lagledere

Terminlisten

Sosialansvarlig

 

September

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

1

Sparebankstiftelsen

Styreleder

Søknad midler

15

Gjensidigestiftelsen

Styreleder

Søknad midler

15

Økonomiske vanskeligstilte

Daglig leder

Søknad midler

Oktober

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

1

Terminliste over konkurranser og leire for vår påfølgende år klar

Hovedtrener

 

November

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

 

Forberedelser, Asker Open; bemanning, mat mm

Konkurranseleder, Sosialansvarlig

 

Desember

Frist

Hva

Ansvarlig

Merknader

 

Planleggingsmøte, Asker Open

Konkurranseansvarlig

 

31

Elektronisk medlemsregister

Daglig leder

Overgang nytt system. Fristen gjelder kun for 2016

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert:
Godkjent: