ARRANGEMENTER OG KONKURRANSER

Synkronhelga 2016 4.-6. Mars 2016
Synkronhelga 2016
Asker synkron deltar med alle sine trenere og flesteparten av våre utøvere på Synkronhelga 2016. Synkronhelga er en morsom og lærerik helg som arrangeres hvert år for utøvere og trenere på tvers av synkronklubbene.

 

Stjernekonkurransen søndag 22.05.2016

Stjernekonkurransen arrangeres for første gang i 2016, og er en ren figurkonkurranse. Stjernekonkurransen er en uapprobert konkurranse, basert på stjernesystemet til Norsk Synkronsvømming.

Link til informasjon: http://svomming.no/wp-content/uploads/2015/12/Invitasjon-til-Stjernekonkurransen-22-mai-Asker-Synkron.pdf

 

Sommeroppvisning 19.06.16
Vår årlige sommeroppvisning er i år den 19 juni, på Landøya bad. Utøverne gir publikum et flott show, og vi har også stjerneutdeling for de som har bestått stjernetester.

 

Logo - Asker Synkron