28/10/2020

Antidopingpolicy

Rent Idrettslag er et konsept innen forebyggende antidopingarbeid utviklet av «Stiftelsen Antidoping Norge» i samarbeid med «Norges idrettsforbund» og «Norsk Tipping».

Antidopingpolicy

 1. Verdier og holdninger
 • Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et «Rent idrettslag».
 1. Kunnskap
 • Her har alle medlemmer tilgang til oppdatert informasjon om antidoping: www.antidoping.no. Alle medlemmer i Asker svømmeklubb som er over 15 år skal ha gjennomført «Ren Utøver». Dette gjelder også alle utøvere som er på Elite-partiene og under 15 år.
 1. Regelverk
 • I Asker svømmeklubb er alle trenere medlemmer av klubben og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.
 • I Asker svømmeklubb er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.
 • I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av eventuelle godtgjørelser for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.
 1. Bevisstgjøring
 • Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor
 • I Asker svømmeklubb anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold.
 • Vi reklamerer vi ikke for kosttilskudd.
 • Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid og verdiprofil gjennom nettsidene våre
 1. Beredskapsplan
 • Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!
 • Vi har nulltoleranse for dopingbruk, men vi tar vare på våre medlemmer
 • En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av Asker svømmeklubb og/eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte
 • Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort
 • Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere Asker svømmeklubb før forholdet er avklart
 • I slike tilfeller kan Asker svømmeklubbs Kriseplan komme til benyttelse

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 11.11.20
Godkjent: