27/10/2020

6.11 Utmerkelser og æresbevisninger

Alle medlemmer kan komme med forslag til æresmedlemsskap til styret. Nye æresmedlemmer presenteres av styret på årsmøtet.

For oversikt se her
Egen side på hjemmesiden må opprettes (Rolf, Kari, Mona)

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: