27/10/2020

2.6 Utvalg/komitéer

Asker svømmeklubb har flere utvalg og komitéer. Valgkomité, valgt revisor og kontrollkomité er lovpålagt, mens andre utvalg og komitéer er frivillige å ha for klubben.

 • Valgkomitéen er en uavhengig og selvstendig komité. Dette er Asker svømmeklubbs viktigste komité for å sikre at de riktige personene velges til å styre klubben. Valgkomitéens retningslinjer finner du her.
 • Idrettslag med omsetning over 5 millioner kroner skal engasjere en statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. Revisor velges av årsmøte. Her finner du hvem som er revisor for Asker svømmeklubb, og retningslinjer for revisor finner du her.
 • Kontrollkomitéen er et valgt organ med minimum to medlemmer som skal påse at Asker svømmeklubb har god kontroll på økonomien, og at driften av klubben er forsvarlig og i henhold gledende lover og regler. Retningslinjer for kontrollkomitéen finner du her.
 • Sponsorutvalget skal bidra til at svømmeklubben når sine økonomiske mål i forhold til sponsorinntekter. Retningslinjer for sponsorutvalget finner du her.
 • Foresattkontaktene skal:
  • Legge til rette for 1-2 sosiale aktiviteter pr år.
  • Følge med på hvordan gruppen fungerer sosialt, og melde fra dersom det er ting som ikke fungerer. Hun/han er ansvarlig for å involvere andre foresatte ved behov.
  • Være kontaktpunkt for utøvere, foresatte og trener vedrørende sosiale problemstillinger og behov som det ønskes at skal tas opp i styret.
 • Laglederansvarlig skal:
  • Rekruttere lagledere til lokale konkurranser (administrasjonen ordner til eksterne konkurranser og treningsleir)
  • Påse at alle lagledere fremskaffer politiattest
  • Påse at alle lagledere har signert «Retningslinjer for lagledere»
  • Les mer her
 • Ansvarlig for Facebooks treningsgrupper
  • Administrere Facebook-grupper for alle treningsgruppene. Dette innebærer å informere alle foresatte om siden, og legge ut relevant informasjon.
 • Konkurranseutvalg (nytt dokument) skal:
  • Sette opp arbeidsliste med ansvarsfordeling
  • Organisere dugnadsarbeid
  • Innkjøp av medaljer og premier
  • Utstyrssjekk; t-skjorter, tidtakeranlegg, rekvisita til sekretariat og cafe, wifi, betalingsløsninger
  • Booke svømmebasseng, med tilhørende anlegg
  • Organisere parkering
  • Ekstraordinære tiltak etter gjeldende regler (ref. Covid-19)
 • Konkurranseansvarlig skal:
  • Melde inn konkurranser på medley.no
  • Lage invitasjon
  • Sette opp øvelsene til konkurransene
  • Ansvarlig for gjennomføring, inkludert rigging og rydding
  • Kontaktperson for klubber, dommeransvarlig og sekretariat/stevnekontor og tidtakeransvarlig
 • Sekretariat/stevnekontor. Denne funksjonen skal være en støttefunksjon til tidtaking/tidtakere. Sekretariatet skal ha totaloversikten over progresjonen i egne stevner og de skal kunne informere og bistå utøvere, overdommer, trenere, lagledere, presse og publikum ved behov med aktuell informasjon. De skal også bistå klubbene med relevant informasjon som må være tilgjengelig på et godt synlig sted samt være tilgjengelige for klubber som trenger bistand ved påmelding av stafettlag, strykninger og etteranmeldinger. Under stevner skal sekretariatet/stevnekontoret yte resultatservice ved å henge opp start- og resultatlister fortløpende flere steder i anlegget.
 • Ansvarlige for tidtaking skal sørge for å klargjøre og sjekke tidtageranlegget i god tid før stevner og rett før stevnestart alle dager. De skal sørge for å finne egnede personer til tidtaking og påse at disse får opplæring og blir kjent med klokkene i god tid før stevnestart. (En til hver bane pluss to reserver). 
 • Dommeransvarlig skal arbeide for at klubben til enhver tid disponerer egne godkjente dommere (kretsdommere/forbundsdommere) som etter behov kan benyttes under avvikling av approberte konkurranser både i regi av klubben og ellers i Akershus svømmekrets.
  • Arrangere dommerkurs ved behov 
  • Delta på konkurranseutvalgsmøter og bistå planleggingen 
  • Bistå konkurranseutvalg med å fremskaffe dommere til konkurranser
  • Tilrettelegge for dommere underveis på egne konkurranser
  • Arrangere 1-2 sosiale aktiviteter pr år
  • Les mer her

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: